แนวทางบำรุงรักษาพร้อมกับการใช้งานกรองน้ำมันหม้อแปลง

ถังน้ำมันสำรอง เป็นถังเก็บสำรองของหม้อแปลง ในการขยายตัว พร้อมกับมีการหดตัวของกรองน้ำมันหม้อแปลง จะจ่ายน้ำมันชดเชยเมื่อหม้อแปลงมีการซึมรั่ว มีลักษณะการติดตั้งจะอยู่สูงกว่าตัวถังของหม้อแปลง ที่อยู่ทางด้านของถังสำรองนั้น จะมีช่องกระจก หรือว่ามีการติดตั้งเกจ เพื่อเป็นการบอกระดับน้ำมันในถัง เป็นเหตุให้โรงงานต่าง ๆ มีความอยากจะมีตัวช่วยที่ดี ซึ่งบริษัทแห่งนี้ ก็มีการจัดจำหน่ายเช่นกัน  โดยบริษัทมีการบริการซ่อมหม้อแปลงให้เข้ากับคุณลูกค้าแต่ละคนอีกด้วย ถ้าอย่างนั้นมาดูวิธีการบำรุงรักษาพร้อมกับการใช้งานกันเลยดีกว่า

 

 

1.การตรวจสอบเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องนั้น จะมีการคุมคุณภาพด้วยระดับน้ำมันที่ประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ครบก่อน ต่อจากนั้นทำการส่งออกจากโรงงานไป 

2.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบ โดยการตรวจสอบรายการของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้มีการส่งตรงไปกับใบรายการส่งของหลากหลาย พร้อมกับควรตรวจสอบสภาพหลัง การยึดโยง หรือมีการหีห่อของหม้อแปลงในขณะที่อยู่บำรุง ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งทำให้โรงงานแต่ละโรงงานต่างก็เลือกซื้อมาเป็นผู้ครอบครอง

3.การยกเคลื่อนย้ายพร้อมกับการจัดเก็บ ซึ่งหม้อกรองน้ำมันหม้อแปลงเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักมาก เมื่อได้มีการเปรียบเทียบกับขนาด ที่อยู่ข้างในเป็นไส้หม้อแปลง ที่ประกอบไปด้วย แกนเหล็ก พร้อมกับขดลวดทองแดดงที่ได้แช่อยู่ในน้ำมัน ทำหน้าที่เป็นฉนวนในการระบายความร้อน พร้อมกับมีการยกเคลื่อนย้ายก็จะต้องทำอย่างระมัดระวังมากที่สุด

4.หม้อแปลงเป็นหนึ่งที่สำคัญในการถ่ายทอดพลังงานของขดลวดไปสู่ขดลวด อีกวงจรหนึ่ง โดยมีการเหนี่ยวนำจากวงจรไฟกระแสสลับ  เป็นเหตุให้ต้องมีการศึกษาข้อมูลหลากหลาย ก่อนการใช้งาน

จะต้องดูการยกเคลื่อนย้ายหม้อแปลงด้วยการปั้นจั่น หรือจะเป็นการใช้รถเครน ซึ่งในการยกหม้อแปลงด้วนสลิงทั้งสองข้าง ต้องไม่เกิน 90 องศา พร้อมกับยกเอียงไม่เกิน 15 องศาแค่นั้น

5.การยกเคลื่อนย้ายหม้อแปลงด้วยรถโฟลคลิฟท์ ให้การยกกว้างสอดแถวใต้ก้นตัวถัง ซึ่งเป็นช่วงภายในหรือภายนอกฐานนั้น จะมมีเหล็กทั้งสอง จะต้องมีการพิจาณาในการยำให้มีความเหมาะสมกับน้ำหนักที่ได้มีการระบุไว้

 

เพราะฉะนั้นกรองน้ำมันหม้อแปลง เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการต้องคัดเลือกซื้อใช้เครื่องนี้ ก็ต้องมีการเรียนรู้หาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบำรุงรักษา พร้อมกับการใช้งาน เป็นเหตุให้ต้องมีการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้มากเพิ่มขึ้น และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทั่วไปที่คุณควรรู้พร้อมกับทำความเข้าใจ เพื่อให้ใช้งานได้ถูกหลัก

 

อ้างอิงโดย http://www.siriwiwat.com/