single license หรือว่าการลงเงินหลักทรัพย์

single license หมายความว่า ความรอบรู้ขั้นต้นที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินพร้อมกับการลงทุนนั่นเอง เพื่อจะเอาไว้ขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์  เพื่อจะอาจขายหลักทรัพย์หรือกองทุนต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ มีอยู่ ภายในการสอบก็จะค่อนข้างยาก เพื่อจะกลายเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ขายหน่วยลงทุนนั่นเอง ไม่ใช่จะผ่านง่าย ๆ กันเลย  เพื่อจะขายได้เพียงอย่างเดียว เหมือนกับพวกที่ขายประกันภัยทั่วไปภายในสมัยเก่า 

 

 

ซึ่งภายในขณะนี้ ธุรกิจทางด้านการเงินของธนาคาร เริ่มจะมีการเติบโต พร้อมกับมีการชิงชัยกันอย่างเต็มที่  ซึ่งจะมีสมาคมบริษัทได้จัดการลงทุน มีการแข่งขันภายในการเปิดสอบ พร้อมกับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง โดยมีหลักสูตร single license หรือเป็นความรู้ขั้นต้นที่เกี่ยวกับการตลาดการเงินพร้อมกับการลงทุนภายในหลักทรัพย์ ภายในแนวแบบทดสอบของ single license แต่ทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อทางสำนักงานพร้อมกับองค์กรต่าง ๆ มีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว พร้อมกับจะมีตัวอย่างแบบทดสอบให้นั่นเอง มีการนั่งรวมตัวกันถามตอบ พร้อมกับรวบรวมแบบทดสอบแจกหรือขาย โดยปกติแล้วแบบทดสอบแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็น ของสมาคม ก็จะมีแบบทดสอบที่ไม่ซ้ำกันภายในแต่ละครั้ง พร้อมกับเป็นระบบสุ่มตัวเลือก เนื่องจากจะมีเนื้อหาสาระภายในการสอบ single license ที่มีลักษณะกว้าง เป็นเหตุให้ภายในการเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน เพราะว่าถ้าใครสอบ ผ่านคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  70 ของคะแนนทั้งหมด หรืออาจมากกว่านั้น แต่ขนาดหมวดต่ำกว่าร้อย 70 ของคะแนนทั้งหมดของหมวดที่ 2 หรือไม่ถึง 18 ข้อ ภายในหมวดที่ 2 นั้น ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

 

ซึ่งทางโรงเรียนที่ได้มีการเปิดสอบ single license จะมีอยู่ 2 ที่ร่วมกัน คือ ATI พร้อมกับ AIMC เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรภายในการสอบ พร้อมกับแนะนำการลงทุนตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง พร้อมกับนี่ก็ถือว่าท่านเองไม่ควรจะพลาดกับการเรียนรู้การลงทุนหลักทรัพย์กันเลยค่ะ